Läsbart & tänkvärt

Här publicerar vi länkar till intressant material som rör barn och familj.
Givetvis med en koppling till vikten av utomhusvistelser.
Har du tips på intressant läsning och som du tycker att andra borde få ta del av?
Maila oss gärna på info@upplevelseburken.se

———————————————————————————————————

”Barn behöver utevistelse”
Barn behöver rörelse och motion för att må bra och för att utvecklas. I skolan får barn ändå främst lära sig att sitta stilla. Visst måste barn också sitta stilla i skolan, men för att kunna göra det måste de också få röra sig tillräckligt. Barn har också olika behov av att röra på sig. En del barn behöver faktiskt mycket rörelse för att alls kunna koncentrera sig.
Klicka här för att läsa hela materialet i sin helhet på Folkhälsans hemsida.

———————————————————————————————————

Oklart ansvar för skolutflykter ett hot mot folkhälsan
Alla vill ha skolutflykter men ingen vill ta ansvar för att de genomförs. Det är slutsatsen i en rapport som Friluftsfrämjandet, Skidrådet och Idrottslärarna presenterar i dag. En enkät visar att bara en av tio kommuner ger särskilda resurser till skolutflykter.
Klicka här för att läsa hela materialet i sin helhet i Friluftsfrämjandets pressrum.

———————————————————————————————————

En dunge får duga som klassrum i skogen
Projektet Skogen som klassrum ska få lärarna att ta ut sina elever i naturen – och få fler att förstå vikten av att bevara den. Städerna breder ut sig på naturens bekostnad och man glömmer barnperspektivet, menar Naturskyddsföreningen.
Klicka här för att läsa hela materialet i sin helhet på Svenska Dagbladets hemsida.

———————————————————————————————————

Lektion ute är inne i utlandet men inte här
Bättre skolresultat, ökad koncentration och friskare barn med lektioner i det fria. Ändå är utomhuspedagogik inte obligatorisk i svensk lärarutbildning.
– Här handlar skoldebatten så mycket om läraren i klassrummet, tycker Anders Szczepanski, på Linköpings universitet.
Klicka här för att läsa hela materialet i sin helhet på Svenska Dagbladets hemsida.

———————————————————————————————————

Skoltrötthet botas med lektioner ute
Ju äldre våra barn blir, desto mindre vistas de utomhus. I högstadiet behöver eleverna i de flesta skolor inte ens gå ut på rasten. Lösningen är, menar förespråkare för utomhuspedagogik, att man har lektioner i naturen.
– Många blommar upp när de får jobba utomhus, säger Lotta Carlegård som är lärarfortbildare i Falun.
Klicka här för att läsa hela materialet i sin helhet på Svenska Dagbladets hemsida.

———————————————————————————————————

Lättare att lära sig spanska i skogen
Onsdag, 12.05. Det står spanska på schemat för åttorna i Gruvrisskolan i Falun. En vanlig skola. Vanliga 14-åringar. Men en ovanlig språklektion för en högstadieklass – för den hålls utomhus.
Klicka här för att läsa hela materialet i sin helhet på Svenska Dagbladets hemsida. 

———————————————————————————————————

Barn särskilt utsatta för miljögifter inomhus
Cirka nittio procent av vår tid spenderar vi inomhus. Ny forskning från Stockholms universitet visar att vi exponeras för miljögifter i högre grad i våra hem än vad man tidigare trott, via inomhusluft och damm. Små barn är särskilt utsatta eftersom de kryper på golvet och stoppar saker i munnen. I studien har bland annat hem, daghem och arbetsplatser i Stockholm samt hem i Uppsala undersökts.
Klicka här för att läsa hela materialet i sin helhet på Stockholms Universitets hemsida.

———————————————————————————————————


 

Kommentarer inaktiverade.